Trapperen

‘Ze hemmen ‘m getrappeerd met ’t geld in z’n haaën … en nog gaaf ‘r ‘t nie tau! (Ze hebben hem betrapt met het geld in zijn handen … en nog gaf hij niet toe!)

Iemed op iets trappere’ is (o.m.) Peerder dialect voor “iemand op iets betrappen, pakken met”, bv. op een diefstal, bij het spieken, …. Je kan ‘iemed trapperen met’ en dan betrap je hem ofwel “bij het + werkwoord” of “met een persoon”: ‘Ze hemmen ‘m in ’n o.tto getrappeerd met z’n bazin!’ (Ze hebben hem in de auto betrapt met zijn bazin!) en dan wordt er veel verondersteld!

‘Trappere’ komt ook veelvuldig voor als ‘attrappere’ en dan is de herkomst meteen duidelijk: “attraper” betekent “betrappen” in het Frans (met 1 p in het Frans en 2 in het Nederlands).

Nogtrapperen’:

https://etymologiebank.nl/trefwoord/attrapperen

Eerste publicatie in “Blikveld” nr. 28 van 15 juli 2022.

Louis Dingenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *