Logo

Ons logo

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de vzw Heemkundige Kring Peer ontwierp Rik Leen een embleem of logo voor de kring.

Over de betekenis hiervan laten we de ontwerper aan het woord.

“Heemkunde is het geheel van studies en activiteiten waarmee we het worden en zijn van onze heimat observeren en het op een passende manier vastleggen teneinde zowel onze tijdgenoten als onze nakomelingen inzicht en kennis te schenken in de specifieke evolutie van onze heemomgeving.
Het woord ‘heemschut’ zegt het nog sterker: door de heemkunde wordt het eigene a.h.w. beschermd, beschut, bewaard. Vandaar de symboliek van de koesterende handen rond datgene wat in hoofdzaak onderwerp is van onze heemkundige activiteiten: de mens, zijn werk, zijn leefgemeenschap en zijn natuurlijke omgeving. In de contouren van de handen zien we de cirkel die dit primaire universum’ omsluit.
Hierbij vormt uiteraard het familiesymbool een driehoekig centrum in het logo dat zelf ook weer uit een grotere driehoek bestaat; hiermee wordt verwezen naar groei en harmonie.
De akker wijst op de menselijke activiteit, zij het om den brode of om eender welke vorm van culturele bezigheid.
Het dorps- en het stadsbeeld zijn de symbolen bij uitstek van het gemeenschapsleven, geborgen en gehuisvest in tal van bestuurlijke, culturele en godsdienstige instellingen. Ook het bouwkundig erfgoed ligt hierin besloten.
De drie bomen tenslotte duiden eerst en vooral op de leefomgeving, zeg maar milieu en natuur; maar ook zijn zij het zinnebeeld van de drie tijdsdimensies die onze heemkunde omspannen: het verleden, het heden en de toekomst. Ze vormen een hechte drie-eenheid, in het logo grafisch en symbolisch gevat tussen één doorlopende lijn. Het verleden kennen is het heden begrijpen en de toekomst zien.
Op die manier werd getracht tijdloos, essentieel en universeel gestalte te geven aan de doelstellingen van onze vereniging.”

(Zeven Torens 10e jaargang , nummer 1)

ONS LOGO NAAR AANLEIDING VAN 25 JAAR HEEMKUNDIGE KRING PEER

25 Jaar Heemkundige Kring Peer

Rik Leen ontwierp naar aanleiding van 25 jaar Heemkundige Kring Peer bijgevoegd logo en omschreef dit als volgt:

“25 jaar Heemkundige Kring Groot-Peer” in een logo vervatten voerde me onweerstaanbaar naar ons stadssymbool bij uitstek: de peer.

De vormgeving van dit gelegenheidslogo heeft een haast organische logica: in al zijn eenvoud vertelt het ons toch een uitvoerig verhaal.

1985 – 2010: zoals bij de alfa en de omega liggen de 25 activiteitsjaren van de Kring gespreid tussen staart en kroontje, begin en einde van de peer.

Als een beschermende schil omvat de “Heemkundige Kring” het doel en de vrucht van haar werking: het verleden tot heden van de 7 kerkdorpen van Groot-Peer .

Het getal 25 bevindt zich zowel binnen als buiten de peer en staat symbool voor het actieterrein van de kring. Dit beslaat uiteraard vooral de eigen heimat maar via het tijdschrift “De Zeven Torens”, vele andere publicaties en de website van de kring is haar uitstraling in feite grenzeloos en is er een effectieve interactie met de “buitenwereld”.