De Zeven Torens

De Zeven torens

De Zeven torens

De naam verwijst naar de 7 kerkdorpen die Peer rijk is, namelijk Erpekom, Grote-Brogel, Kleine-Brogel, Linde, Peer-centrum, Wauberg en Wijchmaal.
Het eerste nummer van de eerste jaargang verscheen in mei 1986, met een eerste voorwoord, geschreven door burgemeester Theo Kelchtermans; hij verwijst naar de naam “Zeven torens” en schrijft: “De zeven torens” als symbool van samenwerking en temidden van hen “de reus der Kempen”; hij is goed omringd. Maar juist daardoor is hij reeds 500 jaar een echte reus.

De frequentie van verschijnen van dit tijdschrift evolueerde van 2 naar 4 x per jaar; ook het uitzicht veranderde van kopie naar drukwerk. We zijn gelukkig, telkens als een nummer verschijnt, te mogen vernemen, vooral van oudere lezers, dat ze het weer “in één adem” hebben uitgelezen.
Niet alleen de lezers, ook een aantal mensen die hun ideeën of iets over hun kerkdorp willen neerpennen, komen ruim aan bod. Immers, heemkundigen uit de verschillende kerkdorpen aan het woord laten, is een van de vooropgestelde doelstellingen van onze heemkring.

Inhoud van jaargang 1 t.e.m. jaargang 25

ZEVEN TORENS Inhoud

De Zeven Torens in PDF

Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u een PDF lezer nodig. Deze kan u hier downloaden.

Klik hier om de Zeven Torens te downloaden (.zip, 305MB)