Kerkdorpen

Sinds de fusie in 1976 telt Peer zeven kerkdorpen. Meer info: archief Heemkundige Kring Peer.

1. Erpekom

Administratief hing Erpekom af van Grote-Brogel. Het eerste kerkje werd verplaatst naar Bokrijk (1959-1960); het is het oudste nog bestaande monument van Peer (10e eeuw).

Huidige Sint-Hubertuskerk (zaalkerk), gebouwd in 1960.

2. Grote-Brogel

De parochie behoorde tot het Bisdom Luik, sinds 1967 Bisdom Hasselt.

Sint-Trudokerk, gebouwd in 1895-1896; neogotisch driebeukig. Gotische bakstenen westertoren uit ca 1500.

3. Kleine-Brogel

Kleine-Brogel was reeds in 1971 gefuseerd met Peer.

De neogotische Sint-Ursulakerk, uit mergelsteen gebouwd in 1907-1908. westertoren dateert uit de 15e eeuw.

4. Linde

Eenbeukige, Neo-romaanse kruiskerk van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, gebouwd in 1858-1859, in 1911 vergroot.

5. Peer-centrum

In 1367 werd Peer tot stad verheven door zijn leenheerlijke grondheer Everaerd van der Marck. In 1623 werd Peer onder Karel van Gavere een graafschap¬†‘ten eeuwigen dage’, aldus de oorkonde van keizer Ferdinand II.

De Sint-Trudokerk dateert uit 1422; het schip van de kerk werd einde 19e eeuw herbouwd. De 65 m hoge toren dateert uit 1467.

Het oud-stadhuis, in Maaslandse renaissancestijl, is uit 1637.

Klik op de volgende link om de powerpoint over glasramen in de St.-Trudokerk te bekijken: Glasramen St-Trudokerk Peer-centrum

6. Wauberg

De Sint-Jozefskerk is een bakstenen zaalkerk met zijkapel, gebouwd in 1965.

Het glasraam achter de doopvont van de Sint-Jozefskerk Wauberg stelt Sint-Jozef voor, patroonheilige van deze parochiegemeenschap. Geschonken door de familie Jozef Kelchtermans-Maria Evens. Anno 1990 Amandus Van Rompaiy Fecit.

8. Wijchmaal

De éénbeukige, neoromaanse Sint-Trudokerk dateert van 1878-1879.

Klik op de volgende link om de powerpoint over glasramen in de St.-Trudokerk te bekijken: Glasramen Sint-Trudokerk Wijchmaal