HARDOP

H.AR.DO.P. OF KORTWEG HARDOP STAAT VOOR HEEMKUNDIG
ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM PEER.

Scherpe Steen

Het archief- en documentatiecentrum van de heemkundige kring is gehuisvest in de Scherpe Steen, bij de oudere Perenaren beter gekend als ‘bij de kuiper’; immers tot medio vorige eeuw woonde hier een kuiper die niet alleen kuipen of tonnen maakte, maar ook nog de stiel van barbier (haarkapper) beoefende in een hoekje van zijn herberg. Op de hoek tussen de Scherpe-Steenstraat en de Nieuwstraat, tegen de muur van het woonhuis staat een dikke, scherpe steen; deze wordt ook dommerik genoemd? Waarom? Wel heel eenvoudig: deze steen werd geplaatst om te vermijden dat een voerman met paard en kar de draai te kort zou nemen; daardoor zou de dom van de kar, nl. het centrale, uitstekende deel van het wiel, de muur beschadigen. Een voerman die met de kar tegen de steen reed, werd ook wel eens een dommerik genoemd.

De kring beschikt over een ruime verzameling aan teksten, brochures, illustratief materiaal, zoals foto’s, affiches, een verzameling die voortdurend groeit en ook voortdurend dient gelokaliseerd en op nummer gebracht te worden.  Ook het fotomateriaal en bijhorende verklarende teksten behoren tot de verzameling.

Een belangrijk onderdeel in dit archief is de verzameling doodsbrieven en die samen gedachtenisprentjes met de klappers voor genealogen een rijke bron van informatie betekenen. Verder werden meer dan 1500 gebruiks- en andere voorwerpen, afkomstig van schenkers en in bewaringgevers, gecatalogeerd en veilig opgeborgen. Ze worden occasioneel tentoongesteld, bv. naar aanleiding van een erfgoeddag. (

De documentatie wordt op geautomatiseerde wijze geïnventariseerd in het programma Heemsys, dat werd ontwikkeld door twee bestuursleden, Hilde en Geert, en jaren geleden met steun van het Provinciebestuur ter beschikking gesteld aan alle Limburgse heemkringen.

(Door te klikken op de onderstreepte tekst krijg je toegang krijgt tot een aantal foto’s, overlijdensbrieven resp. gedachtenisprentjes. Heemsys kan je openen als je Access 2003 of een lagere versie op je computer hebt staan.)

Iedere dinsdagnamiddag zijn bestuursleden actief bezig om het archief verder uit te bouwen.
Er is echter nog veel werk, vrijwilligerswerk aan de winkel om dit alles te verwerken tot een praktisch bruikbaar geheel.

Locatie:

Scherpe Steen, Scherpe-Steenstraat 2, 3990 Peer

Eén antwoord op “HARDOP”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *