Projecten

Herdenking 80 jaar bevrijding Peer op 11 september 1944. Met:

  • Publicatie van opzoekingswerk rond gecrashte vliegtuigen (zie ook PUBLICATIES);
  • Ontwerpen van gedenkplaten voor fietsroute naar deze historische plekken;
  • Ontsluiting door het stadsbestuur van vernieuwde gedenkplaat aan de ovonde bij Pol Kip op 11 september 2024;
  • Getuigenissen vastleggen van herinneringen aan gebeurtenissen in Peer en omgeving tijdens WO II.(Telltale: Fjodor Schafranski i.s.m. Toerisme Peer);
  • Open Monumentendag op 8 september 2024 in ’t Poorthuis met première van de film over getuigenissen. Nadien wordt de koppeling naar de film op ons YouTube-kanaal geplaatst.

OPEN MONUMENTENDAG

Open monumentendag 2023
OUDE AMBACHTEN
HEEMKUNDIGE KRING PEER & FILMCLUB 18/8,
IOED BOSLAND, met logistieke steun
van de STAD PEER
Op 10 september 2023 van 10 tot 17 uur
in ‘t Poorthuis, Zuidervest 2a te Peer
FOYER:
°demonstraties houtbewerking, pottenbakken, imkerij,
mandenvlechten, …
° tentoonstelling Peerse kerktorens op schaal,
klompenmakersgerief, schoenmakersgerief.
KLEINE ZAAL:
doorlopende filmvertoning van
boekweit, een vrucht van toen,
workshop boekweit,
touw draaien, brood bakken,
hooirijf maken.
INKOM GRATIS

Algemene vergadering 2023

Tijdens de Algemene Vergadering van Heemkundige Kring Peer vzw op 16 april 2023 werden de aangepaste statuten unaniem goedgekeurd.
De term Algemene Vergadering blijft behouden, Raad van Bestuur wordt Bestuursorgaan. De Algemene Vergadering telt 12 leden, de Raad van Bestuur 10. Er zijn drie toegetreden leden die niet deelnemen aan de Algemene Vergadering noch aan de Raad van Bestuur. Ze zijn wel gedekt  door de verzekering  bij hun deelname aan evenementen, georganiseerd door de Heemkundige Kring Peer vzw.

Vier eeuwen wel en wee van de bevolking in Peer

De familie Kenens 1545 – 1945

Samen met de redactie van vzw Heemkundige Kring Peer  werkt auteur Louis Smeets aan een publicatie over het wel en wee van de inwoners van PEER en de familie KENENS gedurende 4 eeuwen. Vermits de Boskar, de toren en andere gebouwen hierin belangrijk waren, komen dergelijke onderwerpen ook aan bod.

Om een idee te krijgen over het aantal exemplaren dat moet gedrukt worden, openen we een lijst met voorintekenaars; de lijst wordt in het boek opgenomen.

Als geïnteresseerde word je met deze aankondiging uitgenodigd op de voorstelling van het boek op zaterdag 1 oktober 2022 om 15 uur in de grote zaal van ’t Poorthuis te Peer. Je kan dan jouw exemplaar door de auteur laten signeren.

Het boek wordt verkocht aan €15 exclusief verzendingskosten; na de voorstelling is het boek te koop tegen de prijs van €20.

Ben je geïnteresseerd, schrijf dan 15 euro (of 23 euro bij verzending) over op de volgende rekening:

BE51 9790 6582 0262 van de Heemkundige Kring Peer met vermelding: boek Kenens, je naam en je adres. Op 31 augustus 2022 wordt de lijst afgesloten. Zie ook Publicaties.

Onder de radar

Het platform www.onderderadar.be werd op 9 oktober 2020 gelanceerd door het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE). Een unieke reeks luchtfoto’s uit WO II in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) namelijk 810 Duitse en Amerikaanse luchtfoto’s werden gedigitaliseerd. Samen geven ze een beeld van de provincie Limburg in haar toenmalige vorm. Onder de radar brengt getuigenissen en unieke verhalen die zich tijdens deze oorlog in en rond de Limburgse gemeenten afspeelden. Surf naar www.onderderadar.be en klik op Showcase Verhalen onder de radar; je kan van de 42 deelnemende gemeenten de video bekijken.
Voor Peer brengen we het verhaal over een tijdelijk vliegveld in Wijchmaal, uit het interview op 27-01-2021 van onze voorzitter door Peter Bloemen, beleidsadviseur erfgoed bij PCCE op 27-01-2021.
video (in bijlage).

Hoe beleefde de bevolking van Grote-Brogel en Erpekom, van Kleine-Brogel, van Peer en Linde/Wauberg, van Wijchmaal WO II?

In 2019 herdenken we 75 jaar bevrijding in onze contreien. De Heemkundige Kring Peer werkt aan een publicatie rond dat thema waarin de dagdagelijkse angst, honger en ontbering aan bod komen. Mobilisatie, de eerste Duitsers  in Peer, avondklok en verduistering, honger en rantsoenzegels, Almo en de Zwitser, inleveringen, inkwartiering, burgerwacht, treinwacht, kabelwacht, tewerkstelling in Duitsland, Russen in Peer, bommen, neerstortende vliegtuigen, afweergeschut, schuilkelders, operatie Calliban, de slag om Hechtel, de rol van de Shermantanks, bevrijding, enz., enz…

Het wordt een boeiend vervolgverhaal dat – gespreid over de vier nummers van De Zeven Torens in 2019 – beschrijft hoe de plaatselijke bevolking dit alles moest ondergaan.

Heb jij nog een verhaal over die periode, een foto of voorwerpen? Laat het ons weten via heemkunde.peer@gmail.com of geuns.jaak@gmail.com of bel en spreek je boodschap in op 011 63 48 38 en we maken een afspraak.

Shermantank
Shermantank

Voorstelling publicatie

Rond de Reus

Rond de Reus
Flyer rond de Reus

Een rijkelijk geïllustreerde publicatie over de geschiedenis van Peer rond de Reus der Kempen. Een uitgave in het kader van ´Peer650´: Thomas Schonkeren. Rond de Reus: Zeven eeuwen Peerse verbondenheid, 1367-2017. B5-formaat, paperback, 148 pagina´s, €15 (vvk) – €20. Bestel nu al uw exemplaar door €15 te storten op rekening BE18 0636 2846 6065 met vermelding van uw naam en adres. Haal uw exemplaar af tijdens de voorstelling van het boek op 14 oktober om 20 uur in de Sint-Trudokerk van Peer. Of laat uw boek opsturen met €6 verzendkosten.

Na 14 oktober 2017 kan  het boek worden gekocht bij Toeristisch Onthaal, Markt, Peer.

Tel. 011 61 16 02, toerisme@peer.be.  Het kost  €20,00 (exclusief verzendingskosten van €6,00 in België).

De Grote Oorlog in Peer: een publicatie van de Heemkundige Kring Peer

Op dinsdag 25 maart 2014 organiseert het Davidsfonds de Nacht van de Geschiedenis die helemaal in het teken staat van het dagelijkse leven in de Eerste Wereldoorlog. “Die oorlog wordt al te vaak verengd tot het IJzerfront, maar in ieder dorp of gehucht liet de Eerste Wereldoorlog sporen na. Het dagelijks leven stond niet stil. En dat vergeten stukje geschiedenis willen we graag belichten tijdens De Nacht van de Geschiedenis in 2014: hoe overleefden gewone mensen, hoe verdienden mensen hun boterham, hoe verliep de inkwartiering van Duitse soldaten, hoe zat het met het onderwijs, was er nog hygiëne, waren er burgerslachtoffers, enz. Het zijn allemaal vragen waar je als deelnemer antwoord op krijgt”.

Tijdens die Nacht van de Geschiedenis stelt de Heemkundige Kring Peer een nieuw boek voor, en niet zonder reden. Het is dan bijna 100 jaar geleden dat de Duitsers ons land binnenvielen en in een mum van tijd de streek bezetten.

Auteur Thomas Schonkeren gaat dieper in op de vraag hoe de oorlog zich in Peer afspeelde. Aan de hand van vier Peerse families worden diverse thema’s behandeld over het dagelijks leven in de stad en buurgemeenten tijdens die vier harde jaren. Wie ging er naar het front, wie moest de bezetter gaan dienen in werkkampen? Hoe gingen de mensen om met honger en angst? Deze vragen over het plaatselijk wedervaren van de bevolking worden gelinkt aan de algemene geschiedenis van de Grote Oorlog. Het boek bevat een cover met twee mooie illustraties  van Steven Wilsens. Daarnaast biedt het boek een rijke verzameling aan illustratief materiaal en geeft een uitgebreide index en lijst met oud-strijders weer, waarin de lezer misschien grasduinend enige voorouders kan ontmoeten.

Titel: “Pinhelmen, honger en angst: Leven in Peer tijdens de eerste wereldoorlog

Formaat: A5; 100 bladzijden, rijkelijk geïllustreerd.

Je kan intekenen voor het boek  door  8 euro ( + eventuele verzendingskosten ten bedrage van  4,5 euro in binnenland) over te schrijven op rekening BE51 9790 6582 0262 van de vzw Heemkundige Kring Peer met vermelding van je naam en adres. Uiterste datum van voorintekening is 1 maart 2014; je naam wordt dan in het boek opgenomen. Nadien bedraagt de verkoopprijs 10 euro.

Na de voorstelling kun je jouw exemplaar afhalen.

Pin-helmen honger en angs: Leven in Peer, tijdens de eerste wereldoorlog

Karikatuur van Oud-burgemeester Eugène Kenens als voorzitter van de plaatselijke afdeling van C.P.S.AL., het Limburgse voedingscomité dat noodlijdende Perenaren van ondersteuning voorzag

Dialecten

Ieder kerkdorp van Peer heeft een eigen dialect; alleen de dialecten van Linde en Wauberg verschillen niet noemenswaardig. Door diverse opnames van interviews  tracht de heemkring Peer in een eerste fase de dialecten van deze kerkdorpen digitaal vast te leggen. In een volgende fase worden deze dialecten op dvd gezet en ter beschikking gesteld van de geïnteresseerden.
Bij wijze van voorbeeld in verscheidenheid kun je hier een zinnetje beluisteren dat in de diverse Peerse dialecten werd opgenomen.

Algemeen Nederlands:

Kleine-Brogel:

Grote-Brogel:

Erpekoms:

Linde-Wauberg:

Peer:

Wijchmaals:

Meeuwen:

Sinds 3 oktober zendt Radio Goud FM107,7 dagelijks rond 7.30 u en 14.30u een verhaaltje uit in het Wijchmaals , en dit gedurende verscheidene weken.

Even luisteren is de boodschap.

“E bitske Wijchmels kalle op CD”

Medio december 2012 gaf onze kring een cd uit  over het Wijchmaals dialect. Deze cd is een verzameling van de vele vertellingen uit het verleden die vanaf oktober 2011 tot maart 2012 via Radio Goud werden uitgezonden.

Deze cd is enkel voor persoonlijk gebruik en kost 9 euro, verzending inbegrepen (binnenland).

Wens je deze cd toegestuurd te krijgen, schrijf dan  9 euro over op de rekening van de vzw Heemkundige Kring Peer met vermelding Wijchmaals dialect.

Rekening nr.: BE51 9790 6582 0262
Bic: ARSPBE22XXX
Ref: Wijchmaals dialect

25 Jaar Heemkundige Kring Peer

25 Jaar Heemkundige Kring Peer

“Op zaterdag 18 september 2010 heeft om 20 uur in ’t Poorthuis te Peer de viering plaats van 25 jaar Heemkundige Kring Peer.

Een spetterende avond met op de  agenda o.a.:

  • Sketches in de dialecten van de zeven kerkdorpen van Peer
  • Voorstelling van het Vriendschapboek waaraan tientallen verenigingen en buurten hebben meegewerkt
  • Première van de film ‘Boekweit, een vrucht van toen’
  • Opening van de tentoonstelling rond 25 jaar heemkunde.”

“Alle leden van de Heemkundige Kring Peer en inzonderheid zij die hebben ingetekend op het vriendschapboek, zijn hierop uitgenodigd.”

30 Jaar Heemkundige Kring Peer

2015 was een feestjaar voor onze heemkundige kring. Na onze jarenlange inzet voor het Peerse erfgoed, met diverse publicaties, tentoonstellingen en lezingen, konden we in dat jaar dertig kaarsjes uitblazen. Om dit lustrum met de gepaste egards te vieren, sloegen we nogmaals de handen in elkaar om een reeks activiteiten op poten te zetten die onze blijvende zorg voor de Peers heemkunde onderstreepten. Zo organiseerden we op 18 september een academische zitting in ’t Poorthuis waarin alle elementen van onze werking aan bod kwamen: hoe we ons archief op orde houden, waarmee we iedere dinsdag bezig zijn, waaróm we aan erfgoed doen, het passeerde allemaal de revue. Aansluitend presenteerden we aan de vele genodigden een tentoonstelling waarin we alle zeven kerkdorpen presenteerden op basis van één of twee spraakmakende onderwerpen: hoe men het kerkje van Erpekom afbrak bijvoorbeeld, of de link tussen Grote-Brogel en Napoleon, het kwam allemaal aan bod. Uiteraard hoort bij ieder jubileum een gepast woordje van dank. Dertig jaar heemkunde betekende immers ook dertig jaar engagement van onze voorzitter Jaak Geuns. De leden van de heemkundige kring namen de gelegenheid dan ook te baat om hem in de bloemetjes te zetten. Mét resultaat, want drie maanden later kon de voorzitter voor zijn jarenlange inzet de Peerse cultuurprijs ontvangen.

Evocatie op 18-09-2010

Tentoonstelling van 18-09-2010 t.e.m. 21-09-2010

Bezoek van Peerse leerlingen

Vriendschapsboek

Voorkaft vrienschapsboek

Het boek ‘Vriendschap in woord en beeld: gisteren, vandaag en morgen. Hartverwarmende getuigenissen uit Peer’ is een verlengstuk van de geslaagde erfgoeddag in 2009, het jaar van de vriendschap.

Door de gewaardeerde inbreng van tientallen Peerse verenigingen en buurten kon de vzw Heemkundige Kring Peer op 18 september 2010, tijdens de evocatie van 25 jaar heemkundige werking, dit  mooi geïllustreerd boek van 144 pagina’s  voorstellen. Het is een boek op A4 formaat, vol kleurenfoto’s van personen die zich belangeloos hebben ingezet alsook verenigingen en buurten, met daden en activiteiten in het teken van de vriendschap.

Je kan dit boek verkrijgen –  zolang de voorraad strekt – door 25 euro +  5 euro verzendingskosten, over te maken op rekening

979-0658202-62 of 747-2161314-29

met vermelding van vriendschapsboek, je naam en adres.

Geïnteresseerden in het buitenland nemen best eerst contact op met heemkunde.peer@gmail.com om het juiste bedrag van de portkosten te kennen.

ERFGOEDDAG 2009 “UIT VRIENDSCHAP”