Plaatsnaamgeving

Plaatsnaamgevingen

Op 29 maart 1988 vergaderden 7 bestuursleden van de kring om advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Schepenen van Peer betreffende nieuwe straatnamen, namelijk voor de verkaveling Kerkepoort en de bejaardenwijk in de nabijheid van het Sint-Antonius Rustoord. De benamingen Sint-Antoniusweg, Ketelbutersstraat en Burgemeester Schrijversstraat werden weerhouden. (De zeven Torens, jaargang 3 nr. 1).
Dit eerste advies werd het startpunt van de werkgroep ‘Plaatsnaamgeving’ binnen de Heemkundige Kring Peer.

In 2005 werd de werkgroep uitgebreid met leden van andere verenigingen.