Smekken

‘Zit zoe nie te smekke ane teufel, dè’s onbeleefd! Ge moet met oeëre mo.nd tau ète!’ (Zit zo niet te smakken aan de tafel, dat is onbeleefd! Je moet met je mond dicht eten!)

Smekke’ is (o.m.) Peerder dialect voor het AN-woord “smakken”: “bij het eten geluiden maken met je lippen of tong, meestal door de mond (ongecontroleerd) erg ver open te doen”. Het kan zijn dat  je onbewust ‘smekt’ omdat het eten je heerlijk smaakt, maar het kan ook een teken zijn van je (eveneens onbewuste) ongemanierdheid. Als kind leer je al dat varkentjes misschien wel ‘smekke’, maar dat flinke kinderen dat niet doen, maar ‘met hunne mo.nd tau ète!’

Smekke’ is ook verwant met “smakken” in de betekenis van “met een plof neergooien” zoals je je boekentas na schooltijd “neersmakt” Anderzijds is ‘smekke’ ook verwant met “smaken” in (o.m.) het Peerder dialect. Als je vraagt  ‘Smèkt ‘et?’of ‘smeekt ‘et’ dan wil je weten of het “lekker is”, of het “smaakt”.  ‘Smekke heeft duidelijk ook familie in Duitsland, want “schmecken” betekent “smaken” zoals in “Es schmeckt mir köstlich” wat niet betekent “hij smekt mij kostelijk”, maar wel “het smaakt mij heerlijk”.

Smikkelen’ is zowel dialect als AN en is afgeleid van smaken/smekken. ‘Smikkelen’ betekent “met smaak eten, smullen” zoals in ‘Ge haad ‘m moeten zien smikkelen, ’t water liep ‘m langs z’ne mond!’ (Je had hem moeten zien smullen, het water liep hem langs de mond!) De uitgang -elen wijst op een “veelvuldig of frequentatief doen van iets”, in dit geval dus van “smakken” of ‘smekke’, in ieder geval “met veel smaak eten”. 

In de literatuur over “smikkelen” lees je de vraag of het werkwoord ‘smikkele’ misschien ontstaan is uit een combinatie van “smullen” en “bikken” … Als jij het weet … laat het ons dan ook weten, ok.

In ieder geval, vanaf nu mag je zeker zeggen ‘èt smakkelijk’… mét dubbele /k/!!

Nog ‘smekken’:

https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/smakken https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/smikkelen https://etymologiebank.nl/trefwoord/smekken

Eerste publicatie in Blikveld nr. 45 van 11 november 2022.

Louis Dingenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *