Gremel

‘As ge kikskes èt inne zètel, dan geude altijd gremels vinne in dèè zètel, dè’s normaal!’ (Als je koekjes eet in de zetel, dan ga je altijd kruimels in die zetel vinden, dat is normaal!)

Gremel’ is echt wel oud Peerder dialect en betekent “kruimel”. Het komt via het Frans uit het Latijn. Het verkleinwoord is misschien bekender: ‘Gie gremelke liet er ligge!’ (Geen kruimeltje liet hij liggen).

In combinatie met ‘gram’ kennen we ‘gremel’ en vooral ‘gremelke’ ook, zoals in: ‘Hèè ha gieë gremelke kompassie, gieën gram!’ (Hij had totaal geen medelijden, helemaal geen!)

Blijkbaar betekent “gremel” ook huidvlekje, maar gebruiken we dat in ons dialect in die betekenis …?

Nog ‘gremel’:

https://etymologiebank.nl/trefwoord/gremel1

Eerste publicatie in Blikveld nr. 21 van 26 mei 2023. Louis Dingenen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *