Ad valvas

Ad valvas is ons infobord met toevallige mededelingen of vragen naar informatie vanuit de Heemkundige Kring Peer.

Gelieve de antwoorden door te sturen naar heemkunde.peer@gmail.com.

  • AV17:
   30 Jaar Heemkundige Kring Peer.
   Viering met:

   • Academische zitting op 18 september 2015 om 20u.
   • Tentoonstelling van 9-16u op 19 & 20 september 2015 voor het publiek en op 21 september voor de Peerse scholen.

   Plaats: ’t Poorthuis, Peer

   • Academische zitting in de grote zaal.
   • Tentoonstelling in de kleine zaal.

   Toegang: Vrije bijdrage.

  • AV16:
   Voor het thema ‘Van kleitablet tot computergestuurd drukken’ zoeken we nog een stuk perkament (ezelsvel), een anilinepotlood,een stencil (bv. Gestetner) en de bijhorende rode correctievloeistof. Wie helpt ons verder?

   +32 11634838 of heemkunde.peer@gmail.com

  • AV15:
   De HEEMKUNDIGE KRING PEER zoekt voor HARDOP ( archief- en documentatiecentrum Peer) alle nummers van ‘DE KEMPEN’, eerste verschenen nummer 16-11-1889, laatst verschenen nummer 4-5-1912.Drukker: J. Liekens, Peer (16-11-1889) en Gebr. Smets, Peer (23-11-1897)Uitgever: Limburgsch Sint-Paulus Gilde (NV)

   Wie helpt ons verder?

  • AV14:
   In het recente nummer van ‘de Zeven Torens’ valt me op blz 88 de grafsteen voor de gesneuvelden op van Grote-Brogel.
   De eerste naam erop is die van een zekere Willem Vrolijks, Ougrée 8/8/1914.
   Nu is er een oom van mijn vrouw gesneuveld in de Grote Oorlog, in de eerste dagen, bij de slag om Luik. Zijn lijk is niet direct gevonden, pas na de oorlog. Hij zou begraven zijn in Wandre.
   Hij woonde echter in die tijd in Ellikom. Zijn bijnaam is “van Claeske”, omdat hij hoorde bij de familie van Claeske Cillen die de café-boerderij van de Tramstatie in Ellikom uitbaatte.
   Zou dit dezelfde persoon zijn als die op de grafsteen in Grote-Brogel? En waarom staat hij op deze steen vermeld als hij woonachtig was in Ellikom. Kan iemand van de website-bezoekers wat toelichting geven (via de voorzitter)?
   Beste groeten,
   Marcel Vanderhoydonc

   Monument gesneuvelden Grote-Brogel
  • AV13: 100 jaar laardekappel 1908-2008

   De Laarderkapel is 100 jaar, een klein monument met een grote betekenis voor de mensen van het Laar en een baken voor de bewoners van Grote-Brogel.
   Deze kapel werd  in 1908 door de bewoners van het Laar met eigen financiële middelen volgens een eenvoudige bouwstijl gebouwd.
   In lang vervlogen tijden was dit een plaats van devotie en ontmoeting waar generaties aan het afgelegen Laar verbonden families en bewoners rust en steun bij God en elkaar vonden.
   Na de restauratie en inhuldiging in 2007 is de traditie van rozenkransgebeden als toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw en de Drie Gezusters Bertilia, Eutropia en Genoveva in de maand mei terug in ere hersteld. Het is weer een symbool van verbondenheid en herkenbaarheid voor de huidige en toekomstige bewoners.
   De kapel is tevens een rust- en bezinningplaats voor passanten die een kaars kunnen aansteken. Ze is een van de vele grote en kleine kapellen langs Peerse wegen.
   De buurtgemeenschap Laarderkapel zal op 30 april om 19.00 uur 100 jaar Laarderkapel vieren aan de Laarderweg in Grote-Brogel met een liturgisch en burgerlijk gedeelte; iedereen is welkom om daaraan deel te nemen.

   De buurtgemeenschap Laarderkapel.

   Laarderkapel
  • AV12: Kleppers vervangen torenklokken
   Een eeuwenoude traditie dat op Goede Vrijdag en Paaszaterdag de kleppers door de straten van het centrum trekken, wordt in Peer nog steeds in ere gehouden. De kleppers trekken dan om 8, 12 en 18 uur door de straten van Peer-centrum.

   Kleppers foto 2

  • AV11: Wie bezorgt ons informatie over de volgende toneelgezelschappen die vroeger in peer actief waren?
   – De Ster der Kempen, speelde in 1921 “De klokken die jubelen” ;
   – Kunst adelt, speelde in 1944 “Kinderen van ons volk”;
   – Peira, speelde in 1955 “De stijfkop”Wie weet hierover meer zoals bv. de rolverdeling; wie heeft de toneelteksten nog? Alle informatie over deze toneelgezelschappen is ten zeerste welkom bij de voorzitter of een van de bestuursleden. Met jouw hulp en inbreng kunnen we anderen verder helpen.
  • AV10:
   “Al jaren ben ik zonder resultaat aan het zoeken naar een foto van Hendrik Paesen.
   Hendrik was mijn overgrootvader en het zou prachtig zijn als zijn foto in onze toekomstige stamboomboek zou komen te staan.Via Staaf Schelen in Linde-Peer ben ik te weten gekomen dat Hendrik zijn foto nog stond in één van de krantjes die in Linde of Peer in die tijd verschenen.Weet U over het bestaan van die krantjes ( rond Driekoningen 1948 dacht Staaf ) en zijn er eventueel nog van bewaard gebleven?
   Bedankt bij voorbaat”,

   Wie bezorgt ons kranten uit die periode? Of heeft misschien iemand de gezochte foto? Maak dan een afspraak met de voorzitter op nummer 011/63 48 38; in jouw aanwezigheid scannen we de foto zodat je de originele foto meteen kan meenemen.

  • AV9:

   Sint Urselakerk

   Meer info bij Georges Schalley, e-mail: georgesschalley@hotmail.com.

  • AV6:
   Een foto van het interieur van de Laarderkapel in haar glorietijd. Deze kapel werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en aan de “Drie Gezusters” Bertilia, Eutropia en Genoveva. De beelden zijn verdwenen; ze waren ca. 58 cm groot. De buurt zou graag beelden van deze drie gezusters terug plaatsen in de nissen onder het altaar. Wie bezorgt ons beelden van deze “drie gezusters”?

   Drie gezusters
  • AV5:
   Foto uit 1933 (?)
   Gouden bruiloft van J.W. Hurkmans en M.L. Dreesen (Peer?)
   Wie herkent de familieleden?
   Graag een seintje naar Fr. Saenen, Tel:011/73.35.23

   Familie foto
  • AV4:
   Na de pestepidemie van 1865 lieten burgemeester P.M. Eyckens en deken-pastoor Cornelis in 1867 een beeld van O.L. Vrouw plaatsen in de nis van de kerktoren te Peer-centrum. Honderd jaar later werden de plaatsing en inzegening plechtig herdacht door een “sacrale tentoonstelling” op 14 oktober 1967 en een Massaspel op zondag 15 oktober 1967. Van beeldhouwer Willy Anthoons zouden toen – aldus Marcel Daloze – een of meer werken tentoongesteld zijn. Wie bezorgt ons meer informatie, een catalogus of programma van het feestgebeuren?
  • AV3:
   Wie geeft ons de namen van de personen op bijgevoegde foto?

Peerse familie

154 Antwoorden op “Ad valvas”

 1. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more on this issue, it might not be a taboo subject but
  generally folks don’t talk about such topics.
  To the next! Kind regards!!

  P.S. If you have a minute, would love your feedback on my new website
  re-design. You can find it by searching for «royal cbd» —
  no sweat if you can’t.

  Keep up the good work!

 2. Bedroom online
  Come in outstanding store in Jefferson Park production for office and home use and cafe! presents over 12000 appointment furniture and goods for a country house and apartments or restaurant. Natural rattan , are used for the purposes of production our branded products , possesses strength and wear resistance, wonderful external data. All furniture processed special compounds, due to which their surface does not absorb water, stable to extremes ambient temperature air and exposure of the sun. Vya our furniture excellent retains its functions even in restaurant in open spaces . In the presented online catalog you offered photos furniture for dining room, hall, bedroom, children’s room , as well as intended for organization of storage area – dressers and cabinets, cabinets and others . In our store in Fairfax you can buy everything for any your home not expensive . We invite client come to store , holding in Westwood what cares about its shopper.

 3. By the means, if you are writing an AI premise, talk to another person: AI individuals possess their own body of policies. “… a famous analyst …” It doesn’t matter that mentioned it or even who performed it. Actually, such declarations prejudice the visitor. Take Care When Using “couple of, very most, all, any sort of, every”. If a paragraph claims “Many pc devices contain X”, you have to manage to defend it. Are you sure you really understand the realities? The amount of computer systems were built and sold last night? “must”, “always” “should” “proof”, “verify” Would a mathematician concur that it’s a proof? “series” Utilized in the feeling of “prove”

  visit the up coming internet page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *