Ad valvas

Ad valvas is ons infobord met toevallige mededelingen of vragen naar informatie vanuit de Heemkundige Kring Peer. Gelieve de antwoorden door te sturen naar heemkunde.peer@gmail.com. AV17: 30 Jaar Heemkundige Kring Peer. Viering met: Academische zitting op 18 september 2015 om 20u. Tentoonstelling van 9-16u op 19 & 20 september 2015 voor het publiek en op 21 september voor de Peerse scholen. Plaats: ’t Poorthuis, Peer Academische zitting in de grote zaal. Tentoonstelling in de kleine zaal. Toegang: Vrije bijdrage. AV16: Voor het thema ‘Van kleitablet tot computergestuurd drukken’ zoeken we nog een stuk perkament (ezelsvel), een anilinepotlood,een stencil (bv. Gestetner) en de bijhorende rode correctievloeistof. Wie helpt ons verder? +32 11634838 of heemkunde.peer@gmail.com AV15: De HEEMKUNDIGE KRING PEER zoekt voor HARDOP ( archief- en documentatiecentrum Peer) alle nummers van ‘DE KEMPEN’, eerste verschenen nummer 16-11-1889, laatst verschenen nummer 4-5-1912.Drukker: J. Liekens, Peer (16-11-1889) en Gebr. Smets, Peer (23-11-1897)Uitgever: Limburgsch Sint-Paulus Gilde (NV) Wie helpt ons verder? AV14: In het recente nummer van ‘de Zeven Torens’ valt me op blz 88 de grafsteen voor de gesneuvelden op van Grote-Brogel. De eerste naam erop is die van een zekere Willem Vrolijks, Ougrée 8/8/1914. Nu is er een oom van mijn vrouw gesneuveld in de Grote Oorlog, in de eerste dagen, bij de slag om Luik. Zijn lijk is niet direct gevonden, pas na de oorlog. Hij zou begraven zijn in Wandre. Hij woonde echter in die tijd in Ellikom. Zijn bijnaam is “van Claeske”, omdat hij hoorde bij de familie van Claeske Cillen die de café-boerderij van de Tramstatie in Ellikom uitbaatte. Zou dit dezelfde persoon zijn als die op de grafsteen in Grote-Brogel? En waarom staat hij op deze steen vermeld als hij woonachtig was in Ellikom. Kan iemand van de website-bezoekers wat toelichting geven (via de voorzitter)? Beste groeten, Marcel Vanderhoydonc AV13: 100 jaar laardekappel 1908-2008 De Laarderkapel is 100 jaar, een klein monument met een grote betekenis voor de mensen van het Laar en een baken voor de bewoners van Grote-Brogel. Deze kapel werd  in 1908 door de bewoners van het Laar met eigen financiële middelen volgens een eenvoudige bouwstijl gebouwd. In lang vervlogen tijden was dit een plaats van devotie en ontmoeting waar generaties aan het afgelegen Laar verbonden families en bewoners rust en steun bij God en elkaar vonden. Na de restauratie en inhuldiging in 2007 is de traditie van rozenkransgebeden als toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw en de Drie Gezusters Bertilia, Eutropia en Genoveva in de maand mei terug in ere hersteld. Het is weer een symbool van verbondenheid en herkenbaarheid voor de huidige en toekomstige bewoners. De kapel is tevens een rust- en bezinningplaats voor passanten die een kaars kunnen aansteken. Ze is een van de vele grote en kleine kapellen langs Peerse wegen. De buurtgemeenschap Laarderkapel zal op 30 april om 19.00 uur 100 jaar Laarderkapel vieren aan de Laarderweg in Grote-Brogel met een liturgisch en burgerlijk gedeelte; iedereen is welkom om daaraan deel te nemen. De buurtgemeenschap Laarderkapel. AV12: Kleppers vervangen torenklokken Een eeuwenoude traditie dat op Goede Vrijdag en Paaszaterdag de kleppers door de straten van het centrum trekken, wordt in Peer nog steeds in ere gehouden. De kleppers trekken dan om 8, 12 en 18 uur door de straten van Peer-centrum. AV11: Wie bezorgt ons informatie over de volgende toneelgezelschappen die vroeger in peer actief waren? – De Ster der Kempen, speelde in 1921 “De klokken die jubelen” ; – Kunst adelt, speelde in 1944 “Kinderen van ons volk”; – Peira, speelde in 1955 “De stijfkop”Wie weet hierover meer zoals bv. de rolverdeling; wie heeft de toneelteksten nog? Alle informatie over deze toneelgezelschappen is ten zeerste welkom bij de voorzitter of een van de bestuursleden. Met jouw hulp en inbreng kunnen we anderen verder helpen. AV10: “Al jaren ben ik zonder resultaat aan het zoeken naar een foto van Hendrik Paesen. Hendrik was mijn overgrootvader en het zou prachtig zijn als zijn foto in onze toekomstige stamboomboek zou komen te staan.Via Staaf Schelen in Linde-Peer ben ik te weten gekomen dat Hendrik zijn foto nog stond in één van de krantjes die in Linde of Peer in die tijd verschenen.Weet U over het bestaan van die krantjes ( rond Driekoningen 1948 dacht Staaf ) en zijn er eventueel nog van bewaard gebleven? Bedankt bij voorbaat”, Wie bezorgt ons kranten uit die periode? Of heeft misschien iemand de gezochte foto? Maak dan een afspraak met de voorzitter op nummer 011/63 48 38; in jouw aanwezigheid scannen we de foto zodat je de originele foto meteen kan meenemen. AV9: Meer info bij Georges Schalley, e-mail: georgesschalley@hotmail.com. AV6: Een foto van het interieur van de Laarderkapel in haar glorietijd. Deze kapel werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en aan de “Drie Gezusters” Bertilia, Eutropia en Genoveva. De beelden zijn verdwenen; ze waren ca. 58 cm groot. De buurt zou graag beelden van deze drie gezusters terug plaatsen in de nissen onder het altaar. Wie bezorgt ons beelden van deze “drie gezusters”? AV5: Foto uit 1933 (?) Gouden bruiloft van J.W. Hurkmans en M.L. Dreesen (Peer?) Wie herkent de familieleden? Graag een seintje naar Fr. Saenen, Tel:011/73.35.23 AV4: Na de pestepidemie van 1865 lieten burgemeester P.M. Eyckens en deken-pastoor Cornelis in 1867 een beeld van O.L. Vrouw plaatsen in de nis van de kerktoren te Peer-centrum. Honderd jaar later werden de plaatsing en inzegening plechtig herdacht door een “sacrale tentoonstelling” op 14 oktober 1967 en een Massaspel op zondag 15 oktober 1967. Van beeldhouwer Willy Anthoons zouden toen – aldus Marcel Daloze – een of meer werken tentoongesteld zijn. Wie bezorgt ons meer informatie, een catalogus of programma van het feestgebeuren? AV3: Wie geeft ons de namen van de personen op bijgevoegde foto?

Ledenwerving

Hoe word ik lid? Lidmaatschap ” De Zeven Torens”. Het lidgeld bedraagt 15 euro per jaar (20 euro in het buitenland). Hiervoor krijg je 4X ons tijdschrift “De Zeven Torens”. Bovendien steun je onze werking. Ben je geïnteresseerd, schrijf dan 15 euro (buitenland 20 euro) over op rekeningnummer: 979-0658202-62 Sepa-rekening: BE51 9790 6582 0262                                ARSPBE22XXX Vermeld duidelijk naam en adres! Stuur als lid van onze vereniging een e-mail aan heemkunde.peer@gmail.com; zo kunnen we jou gemakkelijk bereiken om eventueel nuttige info te bezorgen.

Publicaties


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from heemkundepeer

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
heemkundepeer.be/de-zeven-toren...

UrlPreviewBox

Projecten

Voorstelling publicatie Rond de Reus Een rijkelijk geïllustreerde publicatie over de geschiedenis van Peer rond de Reus der Kempen. Een uitgave in het kader van ´Peer650´: Thomas Schonkeren. Rond de Reus: Zeven eeuwen Peerse verbondenheid, 1367-2017. B5-formaat, paperback, 148 pagina´s, €15 (vvk) – €20. Bestel nu al uw exemplaar door €15 te storten op rekening BE18 0636 2846 6065 met vermelding van uw naam en adres. Haal uw exemplaar af tijdens de voorstelling van het boek op 14 oktober om 20 uur in de Sint-Trudokerk van Peer. Of laat uw boek opsturen met €6 verzendkosten. De Grote Oorlog in Peer: een publicatie van de Heemkundige Kring Peer Op dinsdag 25 maart 2014 organiseert het Davidsfonds de Nacht van de Geschiedenis die helemaal in het teken staat van het dagelijkse leven in de Eerste Wereldoorlog. “Die oorlog wordt al te vaak verengd tot het IJzerfront, maar in ieder dorp of gehucht liet de Eerste Wereldoorlog sporen na. Het dagelijks leven stond niet stil. En dat vergeten stukje geschiedenis willen we graag belichten tijdens De Nacht van de Geschiedenis in 2014: hoe overleefden gewone mensen, hoe verdienden mensen hun boterham, hoe verliep de inkwartiering van Duitse soldaten, hoe zat het met het onderwijs, was er nog hygiëne, waren er burgerslachtoffers, enz. Het zijn allemaal vragen waar je als deelnemer antwoord op krijgt”. Tijdens die Nacht van de Geschiedenis stelt de Heemkundige Kring Peer een nieuw boek voor, en niet zonder reden. Het is dan bijna 100 jaar geleden dat de Duitsers ons land binnenvielen en in een mum van tijd de streek bezetten. Auteur Thomas Schonkeren gaat dieper in op de vraag hoe de oorlog zich in Peer afspeelde. Aan de hand van vier Peerse families worden diverse thema’s behandeld over het dagelijks leven in de stad en buurgemeenten tijdens die vier harde jaren. Wie ging er naar het front, wie moest de bezetter gaan dienen in werkkampen? Hoe gingen de mensen om met honger en angst? Deze vragen over het plaatselijk wedervaren van de bevolking worden gelinkt aan de algemene geschiedenis van de Grote Oorlog. Het boek bevat een cover met twee mooie illustraties  van Steven Wilsens. Daarnaast biedt het boek een rijke verzameling aan illustratief materiaal en geeft een uitgebreide index en lijst met oud-strijders weer, waarin de lezer misschien grasduinend enige voorouders kan ontmoeten. Titel: “Pinhelmen, honger en angst: Leven in Peer tijdens de eerste wereldoorlog” Formaat: A5; 100 bladzijden, rijkelijk geïllustreerd. Je kan intekenen voor het boek  door  8 euro ( + eventuele verzendingskosten ten bedrage van  4,5 euro in binnenland) over te schrijven op rekening BE51 9790 6582 0262 van de vzw Heemkundige Kring Peer met vermelding van je naam en adres. Uiterste datum van voorintekening is 1 maart 2014; je naam wordt dan in het boek opgenomen. Nadien bedraagt de verkoopprijs 10 euro. Na de voorstelling kun je jouw exemplaar afhalen. Dialecten Ieder kerkdorp van Peer heeft een eigen dialect; alleen de dialecten van Linde en Wauberg verschillen niet noemenswaardig. Door diverse opnames van interviews  tracht de heemkring Peer in een eerste fase de dialecten van deze kerkdorpen digitaal vast te leggen. In een volgende fase worden deze dialecten op dvd gezet en ter beschikking gesteld van de geïnteresseerden. Bij wijze van voorbeeld in verscheidenheid kun je hier een zinnetje beluisteren dat in de diverse Peerse dialecten werd opgenomen. Algemeen Nederlands: Kleine-Brogel: Grote-Brogel: Erpekoms: Linde-Wauberg: Peer: Wijchmaals: Meeuwen: Sinds 3 oktober zendt Radio Goud FM107,7 dagelijks rond 7.30 u en 14.30u een verhaaltje uit in het Wijchmaals , en dit gedurende verscheidene weken. Even luisteren is de boodschap. “E bitske Wijchmels kalle op CD” Medio december 2012 gaf onze kring een cd uit  over het Wijchmaals dialect. Deze cd is een verzameling van de vele vertellingen uit het verleden die vanaf oktober 2011 tot maart 2012 via Radio Goud werden uitgezonden. Deze cd is enkel voor persoonlijk gebruik en kost 9 euro, verzending inbegrepen (binnenland). Wens je deze cd toegestuurd te krijgen, schrijf dan  9 euro over op de rekening van de vzw Heemkundige Kring Peer met vermelding Wijchmaals dialect. Rekening nr.: BE51 9790 6582 0262 Bic: ARSPBE22XXX Ref: Wijchmaals dialect 25 Jaar Heemkundige Kring Peer “Op zaterdag 18 september 2010 heeft om 20 uur in ’t Poorthuis te Peer de viering plaats van 25 jaar Heemkundige Kring Peer. Een spetterende avond met op de  agenda o.a.: Sketches in de dialecten van de zeven kerkdorpen van Peer Voorstelling van het Vriendschapboek waaraan tientallen verenigingen en buurten hebben meegewerkt Première van de film ‘Boekweit, een vrucht van toen’ Opening van de tentoonstelling rond 25 jaar heemkunde.” “Alle leden van de Heemkundige Kring Peer en inzonderheid zij die hebben ingetekend op het vriendschapboek, zijn hierop uitgenodigd.” 30 Jaar Heemkundige Kring Peer 2015 was een feestjaar voor onze heemkundige kring. Na onze jarenlange inzet voor het Peerse erfgoed, met diverse publicaties, tentoonstellingen en lezingen, konden we in dat jaar dertig kaarsjes uitblazen. Om dit lustrum met de gepaste egards te vieren, sloegen we nogmaals de handen in elkaar om een reeks activiteiten op poten te zetten die onze blijvende zorg voor de Peers heemkunde onderstreepten. Zo organiseerden we op 18 september een academische zitting in ’t Poorthuis waarin alle elementen van onze werking aan bod kwamen: hoe we ons archief op orde houden, waarmee we iedere dinsdag bezig zijn, waaróm we aan erfgoed doen, het passeerde allemaal de revue. Aansluitend presenteerden we aan de vele genodigden een tentoonstelling waarin we alle zeven kerkdorpen presenteerden op basis van één of twee spraakmakende onderwerpen: hoe men het kerkje van Erpekom afbrak bijvoorbeeld, of de link tussen Grote-Brogel en Napoleon, het kwam allemaal aan bod. Uiteraard hoort bij ieder jubileum een gepast woordje van dank. Dertig jaar heemkunde betekende immers ook dertig jaar engagement van onze voorzitter Jaak Geuns. De leden van de heemkundige kring namen de gelegenheid dan ook te baat om hem in de bloemetjes te zetten. Mét resultaat, want drie maanden later kon de voorzitter voor zijn jarenlange inzet de Peerse cultuurprijs ontvangen. Evocatie op 18-09-2010 Tentoonstelling van 18-09-2010 t.e.m. 21-09-2010 Bezoek van Peerse leerlingen Vriendschapsboek Het boek ‘Vriendschap in woord en beeld: gisteren, vandaag en morgen. Hartverwarmende getuigenissen uit Peer’ is een verlengstuk van de geslaagde erfgoeddag in 2009, het jaar van de vriendschap. Door de gewaardeerde inbreng van tientallen Peerse verenigingen en buurten kon de vzw Heemkundige Kring Peer op 18 september 2010, tijdens de …

Plaatsnaamgeving

Op 29 maart 1988 vergaderden 7 bestuursleden van de kring om advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Schepenen van Peer betreffende nieuwe straatnamen, namelijk voor de verkaveling Kerkepoort en de bejaardenwijk in de nabijheid van het Sint-Antonius Rustoord. De benamingen Sint-Antoniusweg, Ketelbutersstraat en Burgemeester Schrijversstraat werden weerhouden. (De zeven Torens, jaargang 3 nr. 1). Dit eerste advies werd het startpunt van de werkgroep ‘Plaatsnaamgeving’ binnen de Heemkundige Kring Peer. In 2005 werd de werkgroep uitgebreid met leden van andere verenigingen.

Museum

In het kader van Peer Bruegelstad werd in het heemkundig museum het accent verschoven van ambachtenmuseum naar thema’s met een duidelijke link naar het toeristisch gebeuren, nl. Bijenwas, gekoppeld aan de voormalige wasblekerij op de Markt in Peer Vlas, gekoppeld aan de gerenoveerde vlasroten in Grote-Brogel Boekweit, die als streekproduct gepromoot wordt; er is een boekweitveldje te bekijken langs een fietsroute. Telkens is de spilfiguur DULLE GRIET, een figuur uit de werken van Pieter Bruegel. Zij is het waarrond alles draait. In het museum zie je Dulle Griet die vlas slijt, die vlas bewerkt; zij is het ook die de toerist inleidt bij het thema WAS; verder is het Dulle Griet die boekweit maait, dorst, naar de molen gaat, en zelfs boekweitekoek bakt. Er zijn doe-activiteiten voorzien o.a. het voelen van vlaszaad en van gekamd vlas; met een drukknop wordt het verschil tussen een boekweitvruchtje en een beukennootje duidelijk gemaakt; door te wegen wordt het principe van een bascule gedemonstreerd. Bijenwas kan worden gekneed en de specifieke honinggeur kan worden waargenomen. Bij elk thema zijn een vijftal spreuken uitgebeeld; ken je ze niet, dan hoef je maar een luikje omhoog te draaien en je vind de juiste spreuk. Voor de speurneuzen is bij elk thema een lessenaar voorzien waarop bijkomende informatie kan geraadpleegd worden. Locatie: Kloosterstraat 37 te Peer, in het A. Preud’hommehuis

Contact

Een vraag of opmerking? Heeft u een vraag voor de heemkundige kring, vul dan onderstaand formulier in en we nemen spoedig contact met u. Dulle Grietmuseum Kloosterstraat 37, 3990 Peer, in het A. Preud’hommehuis Archief en andere Scherpe Steen, Scherpe-Steenstraat 2, 3990 Peer

Kerkdorpen

Sinds de fusie in 1976 telt Peer zeven kerkdorpen. Meer info: archief Heemkundige Kring Peer. Erpekom Administratief hing Erpekom af van Grote-Brogel. Het eerste kerkje werd verplaatst naar Bokrijk (1959-1960); het is het oudste nog bestaande monument van Peer (10e eeuw). Huidige Sint-Hubertuskerk (zaalkerk), gebouwd in 1960. Grote-Brogel De parochie behoorde tot het Bisdom Luik, sinds 1967 Bisdom Hasselt. Sint-Trudokerk, gebouwd in 1895-1896; neogotisch driebeukig. Gotische bakstenen westertoren uit ca 1500. Kleine-Brogel Kleine-Brogel was reeds in 1971 gefuseerd met Peer. De neogotische Sint-Ursulakerk, uit mergelsteen gebouwd in 1907-1908. westertoren dateert uit de 15e eeuw. Linde Eenbeukige, Neo-romaanse kruiskerk van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen , gebouwd in 1858-1859, in 1911 vergroot. Peer-centrum In 1367 werd Peer tot stad verheven door zijn leenheerlijke grondheer Everaerd van der Marck. In 1623 werd Peer onder Karel van Gavere een graafschap ’t en eeuwigen dage’, aldus de oorkonde van keizer Ferdinand II. De Sint-Trudokerk dateert uit 1422; het schip van de kerk werd einde 19e eeuw herbouwd. De 65 m hoge toren dateert uit 1467. Het oud-stadhuis, in Maaslandse renaissancestijl, is uit 1637. Wauberg De Sint-Jozefskerk is een bakstenen zaalkerk met zijkapel, gebouwd in 1965. Wijchmaal De éénbeukige, neoromaanse Sint-Trudokerk dateert van 1878-1879.

Home

Dank voor je bezoek aan onze website, Vind je ze goed, zeg het verder. Heb je bemerkingen, zeg het ons. Korte Historiek Een nieuwe heemkring in Peer De oproep tot medewerking, die verscheen in het tweemaandelijks “Gemeentelijk informatieblad”, kun je terugvinden in het tijdschrift “De zeven torens”, nummer 1, 1985; het was de start van een nieuwe heemkring in Peer. De statuten van de vzw heemkundige kring Peer, opgemaakt op 19 november 1985, verschenen in het staatsblad op 20 juni 1986, met als identificatienummer 17117/86. De gewijzigde statuten werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 29 maart 2005. Meer informatie: Over 10 jaar Heemkundige Kring Peer in “De zeven torens” jaargang 10 nr. 1 en 4 en jaargang 11, nr. 1 Over 20 jaar Heemkundige Kring Peer in “De zeven torens” jaargang 20 nr. 4 Over 25 jaar Heemkundige Kring Peer in “De zeven torens” jaargang 25 nr. 1 Over 30 jaar Heemkundige Kring Peer in “De zeven torens” jaargang 30 nr. 3