Voorstelling Rond de Reus

Op 14oktober stelt de auteur Thomas Schonkeren het boek Rond de Reus voor om 20 uur in de Sint-Trudokerk te Peer. Cedric Honings zorgt voor de muzikale omkadering. Gratis toegang. Een aanrader

Andere Publicaties

Andere publicaties “Pinhelmen, honger en angst: Leven in Peer tijdens de Eerste Wereldoorlog”, Thomas Schonkeren, 100 blz, A5 formaat, 10 euro exclusief    verzendingskosten. 150 jaar Parochie Linde, Theo Vanderhoydonck, 2002, 208 blz., 25 euro Klapper op de burgerlijke stand van Wijchmaal, (1800-1900), J. Cuyvers, 1988, 248 blz., 5 euro Bonifacius Oomsels, 1851-1886, L. Ceyssens (+), 1990, 74 blz., 3 euro Mgr. Jaak Moris, 1876-1957,  L. Ceyssens (+), 1992, 88 blz., 3 euro P. Berchmans Moris, 1884-1964, L. Ceyssens (+), 1992, 90 blz.,  3 euro ’t Lin nie min, Zuster Gedeonie Moris, P. Arnold Moris, Zuster Ireen Moris, Albert Moris,  L. Ceyssens (+), 1993, 88 blz., 3 euro Operatie Caliban; oorlog op en rond ‘’t Lin, september 1944, Martin Peeters, 1995, 142 blz., 14 euro De bevolking van Peer, 1646-1806, J. Cuyvers, 1995, 700 blz.,  25 euro Louis Vangansewinkel, 1892-1968, L. Ceyssens (+), 1996, 66 blz., 3 euro 75 jaar en meer elektriciteit in Peer, G. Gaethofs (+) & J. Geuns, 1996, 144 blz., 9 euro Vlas en vlasroten in Peer, J. Geuns & E. Goossens, 1997, 26 blz., 5 euro Linde vroeger, ‘t Lin vrigger, J. Knevels, 1997, 104 blz., 10 euro Honderd jaar Sint-Trudokerk in Grote-Brogel, G. Gaethofs (+), 1998, 92 blz., 9 euro P. Aniceet Cool. Bijdrage tot de geschiedenis van zijn kajotterij, L. Ceyssens (+), 1999, 72 blz.,5 euro Torenuurwerken in Peer en zijn kerkdorpen, J. Geuns & E. Vandevoort, 2000, 23 blz., 3 euro Torenklokken in Peer en zijn kerkdorpen, J. Geuns & E. Vandevoort, 2003, 54 blz., 8 euro Wereldoorlog II in Peer, J. Knevels, 2005, 74 blz., 10 euro Erpekom in beeld, L. Thomassetti (+), 2005, 115 blz., 25 euro Wetenswaardigheden, J. Knevels, 2003, 63 blz., 5 euro De stad en de heerlijkheid Peer van 1367 tot ca. 1600, H. Lenaerts, 1989, 213 blz., 15 euro Zo was het vroeger, G. Gaethofs (+) & Jaak Knevels, 2005, 104 blz., 16 euro Kende nog Linner? Woordenboek Linner dialect, Jaak Knevels, 200 pag., 2009, 10,00 euro   Vriendschap in woord en beeld,  J. Geuns e.a., 2010, 144 blz., 25 euro De Zeven Torens, driemaandelijks tijdschrift:  4 euro per nummer of 12 euro per jaargang, exclusief verzendkosten, en dit zolang de voorraad strekt. Publicaties te raadplegen in het archief De bevolking van Grote-Brogel tijdens de 19de eeuw,  J. Cuyvers en J. Ulenaers,1990, 364 blz. De bevolking van Peer:1797-1900, J. Cuyvers en J. Ulenaers, 1992,  850 blz. Operatie Caliban, M. Peeters, 1995, 142 blz. P. Quintinus Gielen, L. Ceyssens (+), 1997, 16 blz. Een monument uit de 10de eeuw, zijn betekenis voor Erpekom, H. Broekx, 1997, 92 blz. ‘t Lin later, J. Knevels, 1999 Brochure monument vliegtuigcrash Linde-Peer, J. Geuns, P. Loncke, e.a. Langs Peerse Wegen, werkgroep Kapellen. (met gratis fietsroute), 84 blz. De kerk van Peer, vroeger en nu, deken J. Kwanten, 192 blz.  Eventuele verzendingskosten zijn in de opgegeven prijzen niet inbegrepen.

De Zeven Torens

De Zeven torens De naam verwijst naar de 7 kerkdorpen die Peer rijk is, namelijk Erpekom, Grote-Brogel, Kleine-Brogel, Linde, Peer-centrum, Wauberg en Wijchmaal. Het eerste nummer van de eerste jaargang verscheen in mei 1986, met een eerste voorwoord, geschreven door burgemeester Theo Kelchtermans; hij verwijst naar de naam “Zeven torens” en schrijft: “De zeven torens” als symbool van samenwerking en temidden van hen “de reus der Kempen”; hij is goed omringd. Maar juist daardoor is hij reeds 500 jaar een echte reus.” De frequentie van verschijnen van dit tijdschrift evolueerde van 2 naar 4 x per jaar; ook het uitzicht veranderde van kopie naar drukwerk. We zijn gelukkig, telkens als een nummer verschijnt, te mogen vernemen, vooral van oudere lezers, dat ze het weer “in één adem” hebben uitgelezen. Niet alleen de lezers, ook een aantal mensen die hun ideeën of iets over hun kerkdorp willen neerpennen, komen ruim aan bod. Immers, heemkundigen uit de verschillende kerkdorpen aan het woord laten, is een van de vooropgestelde doelstellingen van onze heemkring. Inhoud van jaargang 1 t.e.m. jaargang 25 ZEVEN TORENS Inhoud De Zeven Torens in PDF Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u een PDF lezer nodig. Deze kan u hier downloaden. Klik hier om de Zeven Torens te downloaden (.zip, 305MB)

Bestuur

Huidig bestuur Leden van de algemene vergadering 2017 Cuppens Jan, A. Preud’hommeplein 7 bus 5, 011/63 54 56 Daniels Joseph, Kaulillerweg 37, 3990 Grote-Brogel, 011/63 34 92 Geelen Monique, Sint-Trudostraat 97, 3990 Wijchmaal, 011/61 15 92 Geuns P. Jaak, Dijkerstraat 54, 3990 Wijchmaal, 011/63 48 38 Goossens Edgard, Naamse Steenweg 35, 3800 Sint-Truiden, 011/68 33 22 Hendrikx Jan, Laarderweg 57, 3990 Grote-Brogel, 011/63 38 54 Kerkhofs Mia, Burkel 78, 3990 Peer; 011/63 18 75 Leen Hendrik, Boshoeve 23, 3990 Grote-Brogel, 011/63 35 91 Nelis Jan, Diestersedijk 11, 3990 Wijchmaal, 011/63 32 86 Schonkeren Thomas, Merelstraat 13, 3990 Peer; 011/63 33 80 en 0478906983 Vanderhoydonck Theo, Lindedorp 49, 3990 Linde, 011/79 14 41 Vandeur Piet, Kerkstraat 28, 3990 Peer, 011/61 16 75 Winters Albert, P. Breugellaan 7/1, 3990 Kleine-Brogel, 011/72 66 63 Raad van bestuur 2017 Cuppens Jan, secretaris Daniels Jef, lid Geelen Monique, penningmeester Geuns Jaak, voorzitter Goossens Edgard, ondervoorzitter Hendrikx Jan, lid Kerkhofs Mia, lid Nelis Jan, lid Schonkeren Thomas, lid Vanderhoydonck Theo, lid Winters Albert, archivaris Erebestuursleden 2017 Buntinx Jaak, (+) Cuyvers Jozef, (+) Helsen Leopold, postuum toegekend Kenens Albert, (+) Knevels Jaak, (+) Gaethofs Gust, postuum toegekend Scheelen Louis, postuum toegekend Tielens Eddy, postuum toegekend Thomassetti Ludo, postuum toegekend Bestuur anno 2004 Van links naar rechts: Jan Hendrikx, Jaak Knevels, Gust Gaethofs (+), Edgard Goossens, Hedwig Knevels, Jaak Geuns, Eddy Tielens, Jaak Buntinx, Jef Cuyvers (+), Jan Gielen, Albert Winters, Ludo Thomassetti (+) Staan niet op de foto: Miet Loenders en Albert Kenens (+). Eerste bestuur (1985) Voorzitter: Jaak Geuns, Wijchmaal Ondervoorzitter: Jozef Ulenaers, Erpekom Seretaris: Gust Feyen, Wauberg Penningmeester: Louis Scheelen, Grote-Brogel Archivaris: Edgard Goossens, Peer Henri Timmers, , Wijchmaal Leden: Gerard Brebels, Grote-Brogel Jozef Cuyvers, Kleine-Brogel Frans Kelchtermans, Wauberg Jean Kelchtermans, Linde Albert Kenens, Peer Henri Luyten, Erpekom Christ Neyens, Peer Gustaaf Scheelen, Linde Jean Smeets, Linde Ludo Thomassetti, Grote-Brogel Theodoor Agten, Linde. Michel Oomsels, Linde. (De Zeven Torens, 1e jaargang, mei 1986)

Logo

Ons logo Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de vzw Heemkundige Kring Peer ontwierp Rik Leen een embleem of logo voor de kring. Over de betekenis hiervan laten we de ontwerper aan het woord. “Heemkunde is het geheel van studies en activiteiten waarmee we het worden en zijn van onze heimat observeren en het op een passende manier vastleggen teneinde zowel onze tijdgenoten als onze nakomelingen inzicht en kennis te schenken in de specifieke evolutie van onze heemomgeving. Het woord ‘heemschut’ zegt het nog sterker: door de heemkunde wordt het eigene a.h.w. beschermd, beschut, bewaard. Vandaar de symboliek van de koesterende handen rond datgene wat in hoofdzaak onderwerp is van onze heemkundige activiteiten: de mens, zijn werk, zijn leefgemeenschap en zijn natuurlijke omgeving. In de contouren van de handen zien we de cirkel die dit primaire universum’ omsluit. Hierbij vormt uiteraard het familiesymbool een driehoekig centrum in het logo dat zelf ook weer uit een grotere driehoek bestaat; hiermee wordt verwezen naar groei en harmonie. De akker wijst op de menselijke activiteit, zij het om den brode of om eender welke vorm van culturele bezigheid. Het dorps- en het stadsbeeld zijn de symbolen bij uitstek van het gemeenschapsleven, geborgen en gehuisvest in tal van bestuurlijke, culturele en godsdienstige instellingen. Ook het bouwkundig erfgoed ligt hierin besloten. De drie bomen tenslotte duiden eerst en vooral op de leefomgeving, zeg maar milieu en natuur; maar ook zijn zij het zinnebeeld van de drie tijdsdimensies die onze heemkunde omspannen: het verleden, het heden en de toekomst. Ze vormen een hechte drie-eenheid, in het logo grafisch en symbolisch gevat tussen één doorlopende lijn. Het verleden kennen is het heden begrijpen en de toekomst zien. Op die manier werd getracht tijdloos, essentieel en universeel gestalte te geven aan de doelstellingen van onze vereniging.” (Zeven Torens 10e jaargang , nummer 1) ONS LOGO NAAR AANLEIDING VAN 25 JAAR HEEMKUNDIGE KRING PEER Rik Leen ontwierp naar aanleiding van 25 jaar Heemkundige Kring Peer bijgevoegd logo en omschreef dit als volgt: “25 jaar Heemkundige Kring Groot-Peer” in een logo vervatten voerde me onweerstaanbaar naar ons stadssymbool bij uitstek: de peer. De vormgeving van dit gelegenheidslogo heeft een haast organische logica: in al zijn eenvoud vertelt het ons toch een uitvoerig verhaal. 1985 – 2010: zoals bij de alfa en de omega liggen de 25 activiteitsjaren van de Kring gespreid tussen staart en kroontje, begin en einde van de peer. Als een beschermende schil omvat de “Heemkundige Kring” het doel en de vrucht van haar werking: het verleden tot heden van de 7 kerkdorpen van Groot-Peer . Het getal 25 bevindt zich zowel binnen als buiten de peer en staat symbool voor het actieterrein van de kring. Dit beslaat uiteraard vooral de eigen heimat maar via het tijdschrift “De Zeven Torens”, vele andere publicaties en de website van de kring is haar uitstraling in feite grenzeloos en is er een effectieve interactie met de “buitenwereld”.

HARDOP

H.AR.DO.P. OF KORTWEG HARDOP STAAT VOOR HEEMKUNDIG ARCHIEF- EN DOCUMENTATIECENTRUM PEER. Het archief- en documentatiecentrum van de heemkundige kring is gehuisvest in de Scherpe Steen, bij de oudere Perenaren beter gekend als ‘bij de kuiper’; immers tot medio vorige eeuw woonde hier een kuiper die niet alleen kuipen of tonnen maakte, maar ook nog de stiel van barbier (haarkapper) beoefende in een hoekje van zijn herberg. Op de hoek tussen de Scherpe-Steenstraat en de Nieuwstraat, tegen de muur van het woonhuis staat een dikke, scherpe steen; deze wordt ook dommerik genoemd? Waarom? Wel heel eenvoudig: deze steen werd geplaatst om te vermijden dat een voerman met paard en kar de draai te kort zou nemen; daardoor zou de dom van de kar, nl. het centrale, uitstekende deel van het wiel, de muur beschadigen. Een voerman die met de kar tegen de steen reed, werd ook wel eens een dommerik genoemd. De kring beschikt over een ruime verzameling aan teksten, brochures, illustratief materiaal, zoals foto’s , affiches, een verzameling die voortdurend groeit en ook voortdurend dient gelokaliseerd en op nummer gebracht te worden.  Ook het fotomateriaal en bijhorende verklarende teksten behoren tot de verzameling. Een belangrijk onderdeel in dit archief is de verzameling doodsbrieven en die samen gedachtenisprentjes met de klappers voor genealogen een rijke bron van informatie betekenen. Verder werden meer dan 1500 gebruiks- en andere voorwerpen, afkomstig van schenkers en in bewaringgevers, gecatalogeerd en veilig opgeborgen. Ze worden occasioneel tentoongesteld, bv. naar aanleiding van een erfgoeddag. ( De documentatie wordt op geautomatiseerde wijze geïnventariseerd in het programma Heemsys, dat werd ontwikkeld door twee bestuursleden, Hilde en Geert, en jaren geleden met steun van het Provinciebestuur ter beschikking gesteld aan alle Limburgse heemkringen. (Door te klikken op de onderstreepte tekst krijg je toegang krijgt tot een aantal foto’s, overlijdensbrieven resp. gedachtenisprentjes. Heemsys kan je openen als je Access 2003 of een lagere versie op je computer hebt staan.) Iedere dinsdagnamiddag zijn bestuursleden actief bezig om het archief verder uit te bouwen. Er is echter nog veel werk, vrijwilligerswerk aan de winkel om dit alles te verwerken tot een praktisch bruikbaar geheel. Locatie: Scherpe Steen, Scherpe-Steenstraat 2, 3990 Peer

Extra’s


GUTE-URLS

Wordpress is loading infos from heemkundepeer

Please wait for API server guteurls.de to collect data from
heemkundepeer.be/contact/

UrlPreviewBox

Projecten

Voorstelling publicatie Rond de Reus Een rijkelijk geïllustreerde publicatie over de geschiedenis van Peer rond de Reus der Kempen. Een uitgave in het kader van ´Peer650´: Thomas Schonkeren. Rond de Reus: Zeven eeuwen Peerse verbondenheid, 1367-2017. B5-formaat, paperback, 148 pagina´s, €15 (vvk) – €20. Bestel nu al uw exemplaar door €15 te storten op rekening BE18 0636 2846 6065 met vermelding van uw naam en adres. Haal uw exemplaar af tijdens de voorstelling van het boek op 14 oktober om 20 uur in de Sint-Trudokerk van Peer. Of laat uw boek opsturen met €6 verzendkosten. De Grote Oorlog in Peer: een publicatie van de Heemkundige Kring Peer Op dinsdag 25 maart 2014 organiseert het Davidsfonds de Nacht van de Geschiedenis die helemaal in het teken staat van het dagelijkse leven in de Eerste Wereldoorlog. “Die oorlog wordt al te vaak verengd tot het IJzerfront, maar in ieder dorp of gehucht liet de Eerste Wereldoorlog sporen na. Het dagelijks leven stond niet stil. En dat vergeten stukje geschiedenis willen we graag belichten tijdens De Nacht van de Geschiedenis in 2014: hoe overleefden gewone mensen, hoe verdienden mensen hun boterham, hoe verliep de inkwartiering van Duitse soldaten, hoe zat het met het onderwijs, was er nog hygiëne, waren er burgerslachtoffers, enz. Het zijn allemaal vragen waar je als deelnemer antwoord op krijgt”. Tijdens die Nacht van de Geschiedenis stelt de Heemkundige Kring Peer een nieuw boek voor, en niet zonder reden. Het is dan bijna 100 jaar geleden dat de Duitsers ons land binnenvielen en in een mum van tijd de streek bezetten. Auteur Thomas Schonkeren gaat dieper in op de vraag hoe de oorlog zich in Peer afspeelde. Aan de hand van vier Peerse families worden diverse thema’s behandeld over het dagelijks leven in de stad en buurgemeenten tijdens die vier harde jaren. Wie ging er naar het front, wie moest de bezetter gaan dienen in werkkampen? Hoe gingen de mensen om met honger en angst? Deze vragen over het plaatselijk wedervaren van de bevolking worden gelinkt aan de algemene geschiedenis van de Grote Oorlog. Het boek bevat een cover met twee mooie illustraties  van Steven Wilsens. Daarnaast biedt het boek een rijke verzameling aan illustratief materiaal en geeft een uitgebreide index en lijst met oud-strijders weer, waarin de lezer misschien grasduinend enige voorouders kan ontmoeten. Titel: “Pinhelmen, honger en angst: Leven in Peer tijdens de eerste wereldoorlog” Formaat: A5; 100 bladzijden, rijkelijk geïllustreerd. Je kan intekenen voor het boek  door  8 euro ( + eventuele verzendingskosten ten bedrage van  4,5 euro in binnenland) over te schrijven op rekening BE51 9790 6582 0262 van de vzw Heemkundige Kring Peer met vermelding van je naam en adres. Uiterste datum van voorintekening is 1 maart 2014; je naam wordt dan in het boek opgenomen. Nadien bedraagt de verkoopprijs 10 euro. Na de voorstelling kun je jouw exemplaar afhalen. Dialecten Ieder kerkdorp van Peer heeft een eigen dialect; alleen de dialecten van Linde en Wauberg verschillen niet noemenswaardig. Door diverse opnames van interviews  tracht de heemkring Peer in een eerste fase de dialecten van deze kerkdorpen digitaal vast te leggen. In een volgende fase worden deze dialecten op dvd gezet en ter beschikking gesteld van de geïnteresseerden. Bij wijze van voorbeeld in verscheidenheid kun je hier een zinnetje beluisteren dat in de diverse Peerse dialecten werd opgenomen. Algemeen Nederlands: Kleine-Brogel: Grote-Brogel: Erpekoms: Linde-Wauberg: Peer: Wijchmaals: Meeuwen: Sinds 3 oktober zendt Radio Goud FM107,7 dagelijks rond 7.30 u en 14.30u een verhaaltje uit in het Wijchmaals , en dit gedurende verscheidene weken. Even luisteren is de boodschap. “E bitske Wijchmels kalle op CD” Medio december 2012 gaf onze kring een cd uit  over het Wijchmaals dialect. Deze cd is een verzameling van de vele vertellingen uit het verleden die vanaf oktober 2011 tot maart 2012 via Radio Goud werden uitgezonden. Deze cd is enkel voor persoonlijk gebruik en kost 9 euro, verzending inbegrepen (binnenland). Wens je deze cd toegestuurd te krijgen, schrijf dan  9 euro over op de rekening van de vzw Heemkundige Kring Peer met vermelding Wijchmaals dialect. Rekening nr.: BE51 9790 6582 0262 Bic: ARSPBE22XXX Ref: Wijchmaals dialect 25 Jaar Heemkundige Kring Peer “Op zaterdag 18 september 2010 heeft om 20 uur in ’t Poorthuis te Peer de viering plaats van 25 jaar Heemkundige Kring Peer. Een spetterende avond met op de  agenda o.a.: Sketches in de dialecten van de zeven kerkdorpen van Peer Voorstelling van het Vriendschapboek waaraan tientallen verenigingen en buurten hebben meegewerkt Première van de film ‘Boekweit, een vrucht van toen’ Opening van de tentoonstelling rond 25 jaar heemkunde.” “Alle leden van de Heemkundige Kring Peer en inzonderheid zij die hebben ingetekend op het vriendschapboek, zijn hierop uitgenodigd.” 30 Jaar Heemkundige Kring Peer 2015 was een feestjaar voor onze heemkundige kring. Na onze jarenlange inzet voor het Peerse erfgoed, met diverse publicaties, tentoonstellingen en lezingen, konden we in dat jaar dertig kaarsjes uitblazen. Om dit lustrum met de gepaste egards te vieren, sloegen we nogmaals de handen in elkaar om een reeks activiteiten op poten te zetten die onze blijvende zorg voor de Peers heemkunde onderstreepten. Zo organiseerden we op 18 september een academische zitting in ’t Poorthuis waarin alle elementen van onze werking aan bod kwamen: hoe we ons archief op orde houden, waarmee we iedere dinsdag bezig zijn, waaróm we aan erfgoed doen, het passeerde allemaal de revue. Aansluitend presenteerden we aan de vele genodigden een tentoonstelling waarin we alle zeven kerkdorpen presenteerden op basis van één of twee spraakmakende onderwerpen: hoe men het kerkje van Erpekom afbrak bijvoorbeeld, of de link tussen Grote-Brogel en Napoleon, het kwam allemaal aan bod. Uiteraard hoort bij ieder jubileum een gepast woordje van dank. Dertig jaar heemkunde betekende immers ook dertig jaar engagement van onze voorzitter Jaak Geuns. De leden van de heemkundige kring namen de gelegenheid dan ook te baat om hem in de bloemetjes te zetten. Mét resultaat, want drie maanden later kon de voorzitter voor zijn jarenlange inzet de Peerse cultuurprijs ontvangen. Evocatie op 18-09-2010 Tentoonstelling van 18-09-2010 t.e.m. 21-09-2010 Bezoek van Peerse leerlingen Vriendschapsboek Het boek ‘Vriendschap in woord en beeld: gisteren, vandaag en morgen. Hartverwarmende getuigenissen uit Peer’ is een verlengstuk van de geslaagde erfgoeddag in 2009, het jaar van de vriendschap. Door de gewaardeerde inbreng van tientallen Peerse verenigingen en buurten kon de vzw Heemkundige Kring Peer op 18 september 2010, tijdens de …